իմացուած

իմացուած

Manandean 1928: 127

Յամբղ. պերիարմ. AnonCommInDeInterpr (V 1833: 487 - 553) 491

Manandean 1928: 127

Տիմ. կուզ. 75

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԻՄԱՑՈՒԱԾ — (ոյ. ոց. եւ ի, իւ.) NBH 1 0851 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. νόημα, ἕννοια intellectio, cogitatio Իմացումն. իմանալն. իմացողութիւն. ծնունդ մտաց. խորհուրդ. ուշ. *Ոչ դանդաղեալ մտօք խօսիցիմք, այլ իմացածով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՒՐԱԳԱՅԹ — (ի, ից.) NBH 1 0630 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹ ԴԻՒՐԱԳԱՅԹԱԿՂ. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹՈՏ. ԴԻՒՐԱԳԹԵԼԻ. εὑόλισθος valde lubricus, labilis Որ դիւրաւ գայթէ, գթէ. եւ Ուր լինի դիւրաւ գթել, սխալել. սխալական. *Դիւրագայթ բնութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՒՐԱԳԱՅԹԱԿՂ — (ի, ից.) NBH 1 0630 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹ ԴԻՒՐԱԳԱՅԹԱԿՂ. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹՈՏ. ԴԻՒՐԱԳԹԵԼԻ. εὑόλισθος valde lubricus, labilis Որ դիւրաւ գայթէ, գթէ. եւ Ուր լինի դիւրաւ գթել, սխալել. սխալական. *Դիւրագայթ բնութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՒՐԱԳԱՅԹՈՏ — (ի, ից.) NBH 1 0630 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹ ԴԻՒՐԱԳԱՅԹԱԿՂ. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹՈՏ. ԴԻՒՐԱԳԹԵԼԻ. εὑόλισθος valde lubricus, labilis Որ դիւրաւ գայթէ, գթէ. եւ Ուր լինի դիւրաւ գթել, սխալել. սխալական. *Դիւրագայթ բնութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՒՐԱԳԹԵԼԻ — (ի, ից.) NBH 1 0630 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹ ԴԻՒՐԱԳԱՅԹԱԿՂ. ԴԻՒՐԱԳԱՅԹՈՏ. ԴԻՒՐԱԳԹԵԼԻ. εὑόλισθος valde lubricus, labilis Որ դիւրաւ գայթէ, գթէ. եւ Ուր լինի դիւրաւ գթել, սխալել. սխալական. *Դիւրագայթ բնութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0701 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 13c γεωμετρικός, γεωμέτριος geometricus Որ ինչ ա՛նկ է երկրաչափից եւ երկրաչափութեան. *Ասէ յաղագս ձեւոցն երկրաչափականաց, վասն զի զբնութիւն գոյութեանն ոչ գիտէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՄԲՈՆ — (ի, ից.) NBH 1 0762 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c, 13c ա. ἀρμόδιος aptus, concinnus, idoneus οἱκεῖος familiaris իբր Համաբուն, ընդակից. անկակից. յանկաւոր. յարմար. պատկանաւոր. պատշաճ. ... *Եղիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՄԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0846 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. իմացուած բանի. միտք եւ դիտաւորութիւն ասացելոցն. իբր sensus, mens. բանին միտքը. ... *Զսաղմոսս ունի զիմաստ բանքս. Խոսր.: *Ոչ որքան է զօրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0851 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. νόησις, διανόημα intellectus, intellectio, cogitatio. իմացումն. իմացողութիւն. ըմբռնումն, եւ խոկումն. *Սիրտ հաստատեալ յիմացողութիւն խորհրդոյն. Սիր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԵԶՈՒԱԳԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0882 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c ձ. γλωσσαλγέω lingua doleo, prurio καταφλυαρέω nugor, garrior, blatero βλασφημέω blasphemo ἑλεσχελέω cavillor, ludificor. Խանգարեալ կամ մարմաջօղ լեզուաւ բարբառել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0974 Chronological Sequence: 12c, 13c ն. βαθύνω profundum facio եւն. Տալ խորանալ. ʼի խորս մխել. եւ Խորասոյզ առնել. ... *Առ թումայի զփորուած տիգին ցուցանէ խորացուցեալ ըստ աշտէին մտոյ. Շ. բարձր.: Զմարդիկ արագ առողջացոյց. զդեւսըն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.